Meritutkimusseminaari pe 18.5.2018

Turun yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen merentutkimusverkosto Aallonharjalle (AHA) järjestää tutkimusseminaarin PE 18.5.2018 klo 9:30-12:00. Tapahtumassa on tarkoituksena paitsi tutustua verkoston piirissä tehtävään tutkimukseen, myös ideoida yhteisiä hankkeita ja viritellä uusia yhteistyömuotoja.  Paikkana on seminaarihuone Pha2 (Pharma City, Itäinen Pitkäkatu 4, Turku).

Tilaisuuden ohjelma:

  • Lieven Ameel:  Narratives of Future Cities at the Water
  • Outi Luova:  Merialueyhteistyön vertaileva tutkimus: Japaninmeri, Itämeri, Karibianmeri
  • Jaana Kouri:  Koettu ja kuviteltu Itämeren vesiympäristöön liittyvä kulttuurinen tieto
  • Laura Seesmeri:  Näkökulmia vedenalaiseen maisemaan, autoetnografiseen maisemantutkimukseen ja kenttätöihin Suomenlinnassa
  • Nina Tynkkynen:  Ilmastonmuutostieto ja Itämeri
  • Lauri Kaira: John Nurmisen säätiön ja Loki-palvelun esittely
  • Keskustelua

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautuminen on kahvitarjoilun vuoksi suotavaa.

TERVETULOA!

Mainokset