Kysely meriaiheisista havainnoista ja muistoista

OHOI!

Teetkö havaintoja veden äärellä elämisestä tai vedestä? Oletko pitänyt mökkipäiväkirjaa, jossa vesihavainnot ovat tärkeä osa? Onko rannassa levää vai onko vesi kirkkaampaa kuin viime kesänä? Miltä tuntuu soutaminen korkeissa aalloissa tai miltä tuoksuu kylmä tuuli? Onko merimetso vallannut lapsuutesi leikkiluodon? Miten jäällä kuljetaan?

Jaana_merikuva_2

AHA on aloittanut yhteistyön Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Keräämme veden äärellä elämiseen ja veteen liittyviä havaintoja, kokemustietoa ja muistoja SKS:n Muistikko-verkkopalvelun  avulla.

Muistikko on SKS:n palvelu itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017. Tarinat ovat heti kaikkien käyttäjien luettavissa. Muistikossa voit myös liittää kertomuksesi suoraan tiettyyn paikkaan maailman kartalla. Liittämällä kirjoitukseesi,  tarinaan tai niihin liittyvään kuvaan avainsanan #vedenäärellä, tutkijamme löytävät sen myös käyttöönsä. AHA:n tutkijat lähettävät Muistikkoon myös viikoittaisia kysymyksiä. Nekin saattavat innostaa sinua kirjoittamaan vesiympäristöistä.

Muistikon löydät osoitteesta http://muistikko.finlit.fi

Keruu on osa alkavaa tutkimushankettamme, joka käsittelee Itämerta ja tietoa muuttuvista vuodenajoista. Ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa tukeudutaan niin luonnontieteelliseen kuin humanistis-yhteiskuntatieteelliseenkin tutkimustietoon. Sen lisäksi tarvitaan paikallista, paikan päällä tehtyihin arkisiin tai poikkeaviin havaintoihin ja kokemuksiin perustuvaa tietoa. Se voi olla useiden sukupolvien välittämää tai hetkittäisen elämyksen, oivalluksen tai kokeilevan mielen tuotos. Saaristoluonnossa kanssa elämisen taito on osa suomalaista kulttuuriperintöä, jota haluamme tallentaa myös tuleville sukupolville.

Tutkimuksemme keskittyvät kolmeen teemaan: Itämeren eliöstöön ja sen muutoksiin, saaristoelinkeinoihin sekä mereen ja rannikkoon elettynä ympäristönä.

 

Voit lähettää kirjoituksiasi, kertoa ideoista yhteistyöhön tai ilmaista kiinnostuksesi suoraan tutkijoillemme, joko Jaana Kourille jkouri@utu.fi tai Silja Laineelle silaine@utu.fi.

Mainokset